...

Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky

Koľko terapii musím absolvovať, aby som sa zbavil problému?

Každý klient musí absolvovať 2x terapiu, aby bola terapia účinná. S odstupom 7-10 dní.
Príklad: Pán Jozef príde na terapiu 1.5.2019 a druhý termín si dohodne v rozmedzí 8.5.-11.5.

*Pri chronických problémoch je potrebné absolvovať v niektorých prípadoch 3 terapie, aby sme dosiahli zmiernenie, resp. odstránenie bolesti

Koľko zaplatím za terapiu, ak mám viac problémov?

Ak sa rieši aj viac problémov počas jednej terapie, vždy zaplatíte sumu len jednej cenníkovej položky. To znamená, že cena jednej terapie nikdy nepresiahne 35€ (pri termínoch mimo pracovnej doby 45€).

Aké obmedzenia má čakajú po terapii?

Po terapii sa nemusí nijako obmedzovať, môže normálne fungovať, pracovať, športovať. Doležité je však povedať, že 1-3 dni po terapii, klient môže pociťovať stav ako pri svalovici, kedže sa s danými svalmi pracovalo, musia sa zotaviť.

Je terapia bolestivá?

Odpoveď je áno, môže byť. Pri terapii sa snažíme uvoľniť sval, pri čom sa musíme tlakom palca k tomuto svalu dostať, čo môže byť bolestivé. 

Je to bezpečné?

Naprávanie stavcov a ani podobné veci nepraktizujeme. Pracujeme jedine so svalom, svalovým reťazcom v podobe silovej cielenej masáže, čiže naša terapia je úplne bezpečná.

Mám problémy s medzistavcovými platničkami, viete mi pomôcť?

Pri takomto probléme kombinujeme akupresúrnu terapiu spolu s trakciou na  švédskej trakčnej lavici. V podobných prípadoch máme veľmi dobré výsledky s návratom platničky na jej pôvodne miesto.

Copyright © 2019 | Therapy Čepel